škoda2

pity, shame, čeho (marné vynaložení) waste of sth

To je taková škoda!
It's such a pity!
ɪts sʌtʃ ə ˈpɪtɪ!
Tvoje škoda. (tím hůř pro tebe)
Too bad for you.
tuː bæd fə juː
Žádná škoda! (nevadí mi to)
No harm done., Never mind!
nəʊ hɑːm dʌnˌ ˈnεvə maɪnd!
To je škoda času/peněz.
It's a waste of time/money.
ɪts ə weɪst əv taɪm/ˈmʌnɪ
Škoda, že nemám víc peněz.
If only I had more money.
ɪf ˈəʊnlɪ aɪ hæd mɔː ˈmʌnɪ