dost

enough, (poměrně) rather, (celkem) quite

Máme dost času.
We have enough time.
wiː hæv ɪˈnʌf taɪm
Měli jste dost? (o jídle)
Have you had enough?
hæv juː hæd ɪˈnʌf?
Už mám dost. (jsem sytý)
I'm full!
aɪm fʊl!
Je dost chytrá na to, aby to věděla.
She is clever enough to know that.
ʃɪ ɪz ˈklεvə ɪˈnʌf tə nəʊ ðæt
Už toho mám dost.
I'm (sick and) tired of it., I'm fed up with it.
aɪm (sɪk ænd) ˈtaɪəd əv ɪtˌ aɪm fεd ʌp wɪθ ɪt
Začínám toho mít dost.
I'm getting sick/tired/weary of it., My patience is wearing thin.
aɪm gεtɪŋ sɪk/ˈtaɪəd/ˈwɪərɪ əv ɪtˌ maɪ ˈpeɪʃəns ɪz ˈwεərɪŋ θɪn
Tak teď už toho mám dost!
Now I have had enough!
naʊ aɪ hæv hæd ɪˈnʌf!
Dost na tom, že...
It's bad enough that...
ɪts bæd ɪˈnʌf ðæt
Je dost chladno.
It is rather cold.
ɪt ɪz ˈrɑːðə kəʊld
(hovor.) Je dost dobrej.
He is pretty/quite good.
hɪ ɪz ˈprɪtɪ/kwaɪt gʊd
Bude to o dost těžší.
It'll be quite a bit harder.
ˈɪtl biː kwaɪt ə bɪt ˈhɑːdə
No to je dost! (no sláva)
Put the flags out!, Well, finally/at long last!
pʊt ðə flægz aʊt!ˌ wεlˌ ˈfaɪnəlɪ/æt lɒŋ lɑːst!
dost často
quite often
kwaɪt ˈɒftn
víc než dost
more than enough, enough and to spare
mɔː ðæn ɪˈnʌfˌ ɪˈnʌf ænd tə spεə