hlídat

koho/co guard sb/sth, (dohlížet ap.) watch (over) sb, (děti rodičům) (baby)sit sb

Dům hlídá ochranka.
The house is guarded by security guards.
ðə haʊs ɪz ˈgɑːdɪd baɪ sɪˈkjʊərɪtɪ gɑːdʒ
Hlídá ho stále policie.
He is under constant police surveillance.
hɪ ɪz ˈʌndə ˈkɒnstənt pəˈliːs sɜːˈveɪləns
(hovor.) Já ho nehlídám. (nevím, co dělá)
I'm not his keeper.
aɪm nɒt hɪz ˈkiːpə
Hlídám si váhu. (tloušťku)
I'm watching my weight.
aɪm wɒtʃɪŋ maɪ weɪt
Kdo vám hlídá děti?
Who's babysitting for you?
huːz ˈbeɪbɪsɪtɪŋ fə juː?
hlídání dětí
babysitting, child minding
ˈbeɪbɪsɪtɪŋˌ tʃaɪld maɪndɪŋ
paní/osoba na hlídání (k dětem)
babysitter
ˈbeɪbɪˌsɪtə
hlídací pes
guard dog, (též přen.) watchdog
ˈgɑːd dɒgˌ ˈwɒtʃˌdɒg