schovat

co před kým hide sth from sb, conceal sth, (zahrabat pod ostatní) bury sth

Kam jsi to schoval?
Where did you hide it?
wεə dɪd juː haɪd ɪt?
Schoval jsem to před ním.
I've hidden it from him., I hid it from him.
aɪv ˈhɪdn ɪt frɒm hɪmˌ aɪ hɪd ɪt frɒm hɪm
Schovej se!
(Go) hide!
(gəʊ) haɪd!
Schovejte si lísteček. (k reklamaci ap.)
Keep the receipt., Save the receipt.
kiːp ðə rɪˈsiːtˌ seɪv ðə rɪˈsiːt
Schovávám si staré sešity.
I keep old exercise books.
aɪ kiːp əʊld ˈεksəˌsaɪz bʊks
Někde se schovává.
He's hiding somewhere.
hiːz ˈhaɪdɪŋ ˈsʌmˌwεə
schovat co do kapsy
pocket sth, put sth into one's pocket
ˈpɒkɪtˌ pʊt ˈɪntə ˈpɒkɪt
Máš to u mě schované. (odvděčím se ti)
I owe you one!
aɪ əʊ juː wʌn!
Máš to u mě schované. (pomstím se ti)
I'll get you back!, I'll pay you back for this.
aɪl gεt juː bæk!ˌ aɪl peɪ juː bæk fə ðɪs