jméno

name, (název) title, (form.) appellation

Uveďte své celé jméno.
State your full name.
steɪt jɔː fʊl neɪm
Neznám ho jménem.
I don't know him by name.
aɪ dəʊnt nəʊ hɪm baɪ neɪm
Zeptej se ho na jméno.
Ask his name.
ɑːsk hɪz neɪm
Dítě dostalo jméno Jamal.
The baby was named Jamal.
ðə ˈbeɪbɪ wɒz neɪmd dʒəˈmæl
Znáte muže jménem Mouratidis?
Do you know a man by the name of Mouratidis?
dʊ juː nəʊ ə mæn baɪ ðə neɪm əv mɔːrətɪdiz?
Je známý pod jménem...
He goes by the name of ...
hɪ gəʊz baɪ ðə neɪm əv
Chci vám poděkovat jménem...
I want to thank you on behalf of...
aɪ wɒnt tə θæŋk juː ɒn bɪˈhɑːf əv
Mám tady rezervaci na jméno...
I have a reservation under (the name of) ...
aɪ hæv ə ˌrεzəˈveɪʃən ˈʌndə (ðə neɪm əv)
Nazývej věci pravými jmény.
Call a spade a spade.
kɔːl ə speɪd ə speɪd
křestní jméno
first name, Christian name, forename
fɜːst neɪmˌ ˈkrɪstʃən neɪmˌ ˈfɔːˌneɪm
pod falešným jménem
under a false name
ˈʌndə ə fɔːls neɪm
dobré jméno (firmy ap.)
good name/reputation
gʊd neɪm/ˌrεpjʊˈteɪʃən
ve jménu koho/čeho
in the name of...
ɪn ðə neɪm əv
jménem zákona
in the name of the law
ɪn ðə neɪm əv ðə lɔː