zdaleka

(vůbec ne) far from, (srovnání) by far, far and away

Je to zdaleka nejlepší student.
He is by far the best student.
hɪ ɪz baɪ fɑː ðə bεst ˈstjuːdnt
(To) ani zdaleka ne.
Far from it.
fɑː frɒm ɪt
Není to zdaleka hotové.
It is far from (being) finished.
ɪt ɪz fɑː frɒm (ˈbiːɪŋ) ˈfɪnɪʃt
Nebylo to ani zdaleka laciné.
It was anything but cheap., It was far from cheap.
ɪt wɒz ˈεnɪˌθɪŋ bət tʃiːpˌ ɪt wɒz fɑː frɒm tʃiːp