dozvědět se

learn (about) sth, (zjistit) find out, come/get to know

Jak se to dozvěděli?
How did they find out/learn about it?
haʊ dɪd ðeɪ faɪnd aʊt/lɜːn əˈbaʊt ɪt?
Dozvěděl se to.
He found (it) out.
hɪ faʊnd (ɪt) aʊt
Jestli se to dozví...
If he finds out...
ɪf hɪ faɪndz aʊt
To se nikdy nesmějí dozvědět.
They must never know/find out.
ðeɪ mʌst ˈnεvə nəʊ/faɪnd aʊt
To se brzy dozvíš.
You will soon find out/know.
juː wɪl suːn faɪnd aʊt/nəʊ
Dozvídám se to jako poslední.
I am the last to know.
aɪ əm ðə lɑːst tə nəʊ