někdo

someone, somebody, (otázka, zápor) anybody, anyone

Zeptej se někoho.
Ask somebody.
ɑːsk ˈsʌmbədɪ
Je tu někdo?
(Is there) anybody here?
(ɪz ðεə) ˈεnɪˌbɒdɪ hɪə?
Ví/Zná to někdo z vás?
Does any of you know (that)?
dʌz ˈεnɪ əv juː nəʊ (ðæt)?
Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.
I need someone to help me.
aɪ niːd ˈsʌmˌwʌn tə hεlp miː
Někdo zazvonil. (u dveří)
There was a ring at the door.
ðεə wɒz ə rɪŋ æt ðə dɔː
Není to jen tak někdo.
He isn't just anybody.
hɪ ˈɪznt dʒʌst ˈεnɪˌbɒdɪ
Je to někdo! (osobnost)
He is somebody!
hɪ ɪz ˈsʌmbədɪ!
To vykládej někomu jinému.
Tell it to the marines!
tεl ɪt tə ðə məˈriːnz!
někdo jiný
someone/somebody else
ˈsʌmˌwʌn/ˈsʌmbədɪ εls