slušný

decent, (zdvořilý) polite, (ucházející) passable

To je slušný!
(That's) not bad!
(ðæts) nɒt bæd!
Je ze slušné rodiny.
He is from a decent family.
hɪ ɪz frɒm ə ˈdiːsnt ˈfæmɪlɪ
Žijí ve slušných podmínkách.
They live in decent conditions.
ðeɪ lɪv ɪn ˈdiːsnt kənˈdɪʃənz
Mají slušné znalosti...
They have passable knowledge...
ðeɪ hæv ˈpɑːsəbl ˈnɒlɪdʒ
V týmu je pár slušných hráčů.
There are a few decent players in the team.
ðεə ɑː ə fjuː ˈdiːsnt ˈpleɪəz ɪn ðə tiːm
slušné chování
good manners, decent behaviour
gʊd ˈmænəzˌ ˈdiːsnt bɪˈheɪvjə
za slušné ceny
for reasonable/fair prices
fə ˈriːzənəbl/fεə praɪsɪz