práce

work, (zaměstnání též) job, employment

Chodím/Jezdím do práce...
I go to work...
aɪ gəʊ tə wɜːk
Už odešel do práce.
He's left for work.
hiːz lεft fə wɜːk
Jsem právě v práci.
I'm at work now.
aɪm æt wɜːk naʊ
Mám (nějakou) práci.
I have work to do.
aɪ hæv wɜːk tə dʊ
Mám spoustu práce.
I am very busy., I've got a lot to do.
aɪ əm ˈvεrɪ ˈbɪzɪˌ aɪv gɒt ə lɒt tə dʊ
To je lehká/těžká práce.
It is light/hard work.
ɪt ɪz laɪt/hɑːd wɜːk
Přišel o práci.
He lost his job.
hɪ lɒst hɪz dʒɒb
Je teď bez práce.
He's out of work., He's jobless.
hiːz aʊt əv wɜːkˌ hiːz ˈdʒɒblɪs
Hledám práci.
I'm looking for a job.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə dʒɒb
Měl by sis raději najít práci.
You'd better get a job.
juːd ˈbεtə gεt ə dʒɒb
dobře placenou práci.
She has a well-paid job.
ʃɪ hæz ə wεlpeɪd dʒɒb
Nedalo to moc práce.
It didn't take much work.
ɪt ˈdɪdnt teɪk mʌtʃ wɜːk
Dal si tu práci a...
He took the trouble to...
hɪ tʊk ðə ˈtrʌbl tə
Bez práce nejsou koláče.
No pain, no gain.
nəʊ peɪnˌ nəʊ geɪn