pokud

if, (zápor) unless, (za podmínky, že) provided (that)

Pokud vím.
As far as I know., To (the best of) my knowledge.
əz fɑː əz aɪ nəʊˌ tə (ðə bεst əv) maɪ ˈnɒlɪdʒ
Pokud vím, (tak) ne.
Not that I know of., Not so far as I know.
nɒt ðæt aɪ nəʊ əvˌ nɒt səʊ fɑː əz aɪ nəʊ
Pokud si vzpomínám...
As far as I remember...
əz fɑː əz aɪ rɪˈmεmbə
Pokud se nemýlím...
If I am not mistaken...
ɪf aɪ əm nɒt mɪˈsteɪkən
Pokud vezmeme v úvahu, že...
Given that...
ˈgɪvn ðæt
Pokud se nenaučíš...
Unless you learn...
ʌnˈlεs juː lɜːn
Pokud jde o mě, souhlasím.
As for me, I agree.
əz fə miːˌ aɪ əˈgriː
Pokud je mi známo...
As far as I know...
əz fɑː əz aɪ nəʊ
Budu rád, pokud přijdeš.
I'll be glad, if you come.
aɪl biː glædˌ ɪf juː kʌm
... pokud vám to nevadí.
... if you don't mind.
... ɪf juː dəʊnt maɪnd
pokud jde o koho/co
as for sth/sb, as far as sb/sth is concerned
əz fəˌ əz fɑː əz ɪz kənˈsɜːnd