navrhnout

koho/co suggest, propose, put forward sth

Mohu něco navrhnout?
Can I suggest something?
kən aɪ səˈdʒεst ˈsʌmθɪŋ?
Co navrhujete?
What do you suggest?
wɒt dʊ juː səˈdʒεst?
Navrhuji, abychom počkali.
I suggest that we wait.
aɪ səˈdʒεst ðæt wiː weɪt
Její šaty navrhl...
Her dress was designed by...
hə drεs wɒz dɪˈzaɪnd baɪ
Navrhuje webové stránky.
He designs web sites.
hɪ dɪˈzaɪnz wεb saɪts