přání

wish, (silné) desire, (požadavek) request

Máte nějaké přání? (v obchodě)
How can I help you?
haʊ kən aɪ hεlp juː?
Splnil mi mé přání.
He fulfilled my wish.
hɪ fʊlˈfɪld maɪ wɪʃ
Na jeho přání se přestěhovala.
She moved at his request.
ʃɪ ˈmuːvd æt hɪz rɪˈkwεst
Nemohu vyhovět vašemu přání.
I cannot comply with your request.
aɪ kæˈnɒt kəmˈplaɪ wɪθ jɔː rɪˈkwεst
Pošli mu přání. (přáníčko)
Send him a (greeting) card.
sεnd hɪm ə (ˈgriːtɪŋ) kɑːd
písnička na přání
request song
rɪˈkwεst sɒŋ