paměť

memory, (mysl) mind

Mám dobrou paměť na jména.
I have a good memory for names.
aɪ hæv ə gʊd ˈmεmərɪ fə neɪmz
Má vynikající paměť.
She has a great memory.
ʃɪ hæz ə greɪt ˈmεmərɪ
Měj stále na paměti, že...
Always keep in mind that...
ˈɔːlweɪz kiːp ɪn maɪnd ðæt
To jméno mi utkvělo v paměti.
The name (has) stuck in my mind.
ðə neɪm (hæz) stʌk ɪn maɪ maɪnd
Za dobré paměti...
While I think of it...
waɪl aɪ θɪŋk əv ɪt
Ztratila paměť.
She lost her memory.
ʃɪ lɒst hə ˈmεmərɪ
Pokud mě neklame paměť...
If my memory serves me right/correctly/well ...
ɪf maɪ ˈmεmərɪ sɜːvz miː raɪt/kəˈrεktlɪ/wεl
co paměť sahá (co jen kdo pamatuje)
in living memory
ɪn ˈlɪvɪŋ ˈmεmərɪ