zle

badly

Nevedla si zle.
She didn't do/fare badly.
ʃɪ ˈdɪdnt dʊ/fεə ˈbædlɪ
Je mi zle. (od žaludku ap.)
I feel sick.
aɪ fiːl sɪk
Udělalo se mu zle.
He (suddenly) felt sick.
hɪ (ˈsʌdnlɪ) fεlt sɪk
Dělá se mi z toho zle.
It makes me sick.
ɪt meɪks miː sɪk
..., nebo bude zle!
... or else!
... ɔː εls!