lépe, líp

better

Cítím se (už) mnohem lépe.
I feel much better (now).
aɪ fiːl mʌtʃ ˈbεtə (naʊ)
Jde to čím dál tím lépe.
It gets better and better.
ɪt gεts ˈbεtə ænd ˈbεtə
Tím líp! (souhlas)
So much the better!
səʊ mʌtʃ ðə ˈbεtə!
čím dřív, tím líp
the sooner the better
ðə ˈsuːnə ðə ˈbεtə
nebo lépe řečeno...
or rather...
ɔː ˈrɑːðə