dávat

give, (umisťovat) put, (pořad ap.) show

To nedává (žádný) smysl.
That doesn't make (any) sense.
ðæt ˈdʌznt meɪk (ˈεnɪ) sεns
Dávám přednost... před...
I prefer... to..., I give preference to ... over...
aɪ prɪˈfɜː... təˌ aɪ gɪv ˈprεfərəns tə ... ˈəʊvə
Dávej pozor! (bacha)
Watch out!, Look out!
wɒtʃ aʊt!ˌ lʊk aʊt!
Dávej pozor! (věnuj pozornost)
Pay attention!
peɪ əˈtεnʃən!
Dávejte si pozor!
Watch out!, Take care!, Beware!
wɒtʃ aʊt!ˌ teɪk kεə!ˌ bɪˈwεə!
Dávej na sebe pozor!
Take care!
teɪk kεə!
Dávají mi za vinu...
They blame me for..., They lay the blame for ... on me.
ðeɪ bleɪm miː fəˌ ðeɪ leɪ ðə bleɪm fə ... ɒn miː
Co dávají (v televizi)?
What's on (TV)?
wɒts ɒn (ˌtiːˈviː)?
(V kině) dávají nový film...
They are showing a new film..., A new film is on...
ðeɪ ɑː ˈʃəʊɪŋ ə njuː fɪlmˌ ə njuː fɪlm ɪz ɒn
Dohromady to dává šest.
It makes six in all.
ɪt meɪks sɪks ɪn ɔːl