nutný

necessary, (zcela zásadní) essential, (nezbytně) imperative

Bylo to nutné?
Was it/that necessary?
wɒz ɪt/ðæt ˈnεsəsərɪ?
To nebude nutné.
It won't be necessary.
ɪt wəʊnt biː ˈnεsəsərɪ
Je (naprosto) nutné, aby...
It's (absolutely) necessary that...
ɪts (ˌæbsəˈluːtlɪ) ˈnεsəsərɪ ðæt
Nutně to potřebuju.
I need it badly.
aɪ niːd ɪt ˈbædlɪ
Musím s ním nutně mluvit.
I need to speak with him urgently.
aɪ niːd tə spiːk wɪθ hɪm ˈɜːdʒəntlɪ
To nutně neznamená, že...
It doesn't necessarily mean that...
ɪt ˈdʌznt ˈnεsəsərɪlɪ miːn ðæt
V případě nutnosti...
In case of necessity..., In case of need..., If necessary...
ɪn keɪs əv nɪˈsεsɪtɪˌ ɪn keɪs əv niːdˌ ɪf ˈnεsəsərɪ
jen to nejnutnější
only the bare essentials
ˈəʊnlɪ ðə bεə ɪˈsεnʃəlz