dopadnout

1(padnout) kam fall (down), (přistát ap.) land swh, na co (narazit) impact (on) sth

dopadnout na zem
fall (down) on the ground
fɔːl (daʊn) ɒn ðə graʊnd
Velké těleso dopadlo na Zem.
A large object impacted the Earth.
ə lɑːdʒ ˈɒbdʒɪkt ɪmˈpæktɪd ðiː ɜːθ

2(vývoj ap.) jak come off, turn/work/come out, (skončit) end (up)

dopadnout dobře/špatně
turn out well/badly, end well/badly, come off well/badly
tɜːn aʊt wεl/ˈbædlɪˌ εnd wεl/ˈbædlɪˌ kʌm ɒf wεl/ˈbædlɪ
dopadnout dobře/špatně (pochodit)
fare well/badly
fεə wεl/ˈbædlɪ
Doufám, že to dobře dopadne.
I hope for the best.
aɪ həʊp fə ðə bεst
Tak jak jsi dopadl? (uspěl ap.)
So how did you do?
səʊ haʊ dɪd juː dʊ?
Dopadli nejlépe.
They came off best.
ðeɪ keɪm ɒf bεst
To jsem zvědav, jak tohle dopadne.
I wonder how this will end.
aɪ ˈwʌndə haʊ ðɪs wɪl εnd

3(chytit) koho catch, capture sb

Dopadli jsme ho při činu.
We caught him in the act/red-handed.
wiː kɔːt hɪm ɪn ðiː ækt/rεdhændɪd
Nebyl nikdy dopaden.
He's never been captured.
hiːz ˈnεvə bɪn ˈkæptʃəd