po

after, (o čase též) past, (trvání, opakování) for

Chodím tam po práci.
I go there after work.
aɪ gəʊ ðεə ˈɑːftə wɜːk
Až po vás.
You first., After you., Go ahead.
juː fɜːstˌ ˈɑːftə juːˌ gəʊ əˈhεd
Je po všem.
It's all over., That's it.
ɪts ɔːl ˈəʊvəˌ ðæts ɪt
Jedno po druhém. (pěkně popořádku)
First things first.
fɜːst θɪŋz fɜːst
Jedno po druhém. (po jednom)
One after another.
wʌn ˈɑːftə əˈnʌðə
Bylo už po půlnoci.
It was past midnight.
ɪt wɒz pɑːst ˈmɪdˌnaɪt
Po cestě domů jsem koupil...
On the way home I bought...
ɒn ðə weɪ həʊm aɪ bɔːt
Jdou po nás.
They are after us.
ðeɪ ɑː ˈɑːftə əs
Co po mně chceš?
What do you want from me?
wɒt dʊ juː wɒnt frɒm miː?
Po tom ti nic není., Co je ti po tom?
That's none of your business.
ðæts nʌn əv jɔː ˈbɪznɪs
Po pravdě řečeno...
To tell the truth...
tə tεl ðə truːθ
Kdyby bylo po mém...
If I had it my way...
ɪf aɪ hæd ɪt maɪ weɪ
Bude po jeho.
He will have (it) his way.
hɪ wɪl hæv (ɪt) hɪz weɪ
Udělám to po svém.
I'll do it my way.
aɪl dʊ ɪt maɪ weɪ
Dostali (každý) po stovce.
They got one hundred each.
ðeɪ gɒt wʌn ˈhʌndrəd iːtʃ
Říkám ti to už po třetí/desáté!
I'm telling you for the third/tenth time!
aɪm ˈtεlɪŋ juː fə ðə θɜːd/tεnθ taɪm!
Opakujte po mně.
Repeat after me.
rɪˈpiːt ˈɑːftə miː
Je (celá) po matce.
She takes after her mother.
ʃɪ teɪks ˈɑːftə hə ˈmʌðə
Skočil po hlavě do...
He plunged headlong into...
hɪ plʌndʒd ˈhεdˌlɒŋ ˈɪntə
Skočil do toho po hlavě. (do činnosti ap.)
He dived head-first into it., He plunged headlong into it.
hɪ daɪvd hεdfɜːst ˈɪntə ɪtˌ hɪ plʌndʒd ˈhεdˌlɒŋ ˈɪntə ɪt
Slezl/Vylezl jsem po žebříku.
I climbed down/up the ladder.
aɪ klaɪmd daʊn/ʌp ðə ˈlædə
Musíš nahoru/dolů po schodech.
You must go up/down the stairs.
juː mʌst gəʊ ʌp/daʊn ðə stεəz
Jděte po schodech.
Take the stairs.
teɪk ðə stεəz
Chodili jsme po obchodech.
We went (a)round shops.
wiː wεnt (ə)raʊnd ʃɒps
Běhá mi z toho mráz po zádech.
It gives me the shivers., It sends shivers down my spine.
ɪt ˈgɪvz miː ðə ˈʃɪvəzˌ ɪt sεndz ˈʃɪvəz daʊn maɪ spaɪn
Jdi si po svém.
Go about your (own) business!
gəʊ əˈbaʊt jɔː (əʊn) ˈbɪznɪs!
Mám toho až po krk.
I'm fed up to the back teeth with it.
aɪm fεd ʌp tə ðə bæk tiːθ wɪθ ɪt
Je po uši zamilovaný.
He is head over heels in love.
hɪ ɪz hεd ˈəʊvə hiːlz ɪn lʌv
Jsou až po uši zadlužení.
They are up to their ears in debt.
ðeɪ ɑː ʌp tə ðεə ɪəz ɪn dεt
Mluvil jsem s ním po telefonu.
I talked to him on the phone.
aɪ tɔːkt tə hɪm ɒn ðə fəʊn
Můžeme to probrat po telefonu.
We can discuss it over the phone.
wiː kən dɪˈskʌs ɪt ˈəʊvə ðə fəʊn
po internetu
via the Internet
ˈvaɪə ðiː ˈɪntəˌnεt
po dobu (trvání) čeho
during sth, for the duration of sth
ˈdjʊərɪŋˌ fə ðə djʊˈreɪʃən
po celý rok
all year around, all year long
ɔːl jɪə əˈraʊndˌ ɔːl jɪə lɒŋ
(již) po celá staletí
for centuries (now)
fə ˈsεntʃərɪz (naʊ)
po špičkách
on tiptoes
ɒn ˈtɪpˌtəʊz
po částech/kouscích
in parts
ɪn pɑːts
po dobrém či po zlém
by fair means or foul, by hook or by crook
baɪ fεə miːnz ɔː faʊlˌ baɪ hʊk ɔː baɪ krʊk