nízký

low, (podlý též) base, mean

Mám nízký krevní tlak.
I have low blood pressure., My blood pressure is low.
aɪ hæv ləʊ blʌd ˈprεʃəˌ maɪ blʌd ˈprεʃə ɪz ləʊ
Můžeme očekávat ještě nižší teploty.
We can expect even lower temperatures.
wiː kən ɪkˈspεkt ˈiːvn ˈləʊə ˈtεmprɪtʃəz
Pracují za velmi nízké mzdy.
They work for very low wages.
ðeɪ wɜːk fə ˈvεrɪ ləʊ weɪdʒɪz
za nejnižší cenu
at the lowest price
æt ðə ˈləʊəst praɪs
za co nejnižší náklady
at/for the lowest possible cost
æt/fə ðə ˈləʊəst ˈpɒsɪbl kɒst