radost

joy, (potěšení) delight, pleasure

Má radost z...
He's glad about..., He's happy about...
hiːz glæd əˈbaʊtˌ hiːz ˈhæpɪ əˈbaʊt
To mám radost.
I'm glad about it.
aɪm glæd əˈbaʊt ɪt
S radostí. (odpověď na pozvání ap.)
With pleasure., I'd be delighted.
wɪθ ˈplεʒəˌ aɪd biː dɪˈlaɪtɪd
S radostí vám pomohu.
I'll be happy to help you.
aɪl biː ˈhæpɪ tə hεlp juː
S radostí vám oznamuji, že...
I am pleased to inform you that...
aɪ əm pliːzd tə ɪnˈfɔːm juː ðæt
Udělalo mi to radost.
It made me happy.
ɪt meɪd miː ˈhæpɪ
K mé velké radosti...
To my delight...
tə maɪ dɪˈlaɪt
Oči jí zářily radostí.
Her eyes gleamed with joy.
hə aɪz ˈgliːmd wɪθ dʒɔɪ
Děti jsou moje jediná radost.
Children are my only joy.
ˈtʃɪldrən ɑː maɪ ˈəʊnlɪ dʒɔɪ
Šlo to jedna radost. (fungovalo)
It worked like a charm.
ɪt wɜːkt laɪk ə tʃɑːm
skákat/plakat radostí (velmi se radovat)
jump/cry for joy
dʒʌmp/kraɪ fə dʒɔɪ