móda

fashion, (trend) vogue, (styl) style

To je teď v módě.
It's in (fashion) now., It's in vogue now.
ɪts ɪn (ˈfæʃən) naʊˌ ɪts ɪn vəʊg naʊ
Už to není v módě.
It's out (of fashion).
ɪts aʊt (əv ˈfæʃən)
... přichází (opět) do módy.
... is coming (back) into fashion, is becoming fashionable again.
... ɪz ˈkʌmɪŋ (bæk) ˈɪntə ˈfæʃənˌ ɪz bɪˈkʌmɪŋ ˈfæʃənəbl əˈgεn
Vychází to z módy.
It's going out of fashion.
ɪts ˈgəʊɪŋ aʊt əv ˈfæʃən
Je oblečená podle poslední módy.
She is dressed in the latest fashion.
ʃɪ ɪz drεst ɪn ðə ˈleɪtɪst ˈfæʃən
To je jen taková přechodná móda.
It's just a fad.
ɪts dʒʌst ə fæd
Půjdeme na módní přehlídku.
We'll go to a fashion show.
wiːl gəʊ tə ə ˈfæʃən ʃəʊ
slavní módní návrháři
famous (fashion) designers
ˈfeɪməs (ˈfæʃən) dɪˈzaɪnəz
módní slovo
vogue word, fashionable word, buzzword
vəʊg wɜːdˌ ˈfæʃənəbl wɜːdˌ ˈbʌzˌwɜːd