chovat se

behave, (nějak jednat) act, conduct osf, ke komu treat sb

Chová se dobře/špatně.
He behaves well/badly.
hɪ bɪˈheɪvz wεl/ˈbædlɪ
Choval se jako blbec.
He acted like an idiot.
hɪ æktɪd laɪk ən ˈɪdɪət
Neumí se chovat.
She has no manners.
ʃɪ hæz nəʊ ˈmænəz
Chovej se slušně!
Behave yourself!
bɪˈheɪv jɔːˈsεlf!
Choval se podezřele.
He acted suspiciously.
hɪ æktɪd səˈspɪʃəslɪ
Chovali se k nám dobře.
They treated us well., They behaved well towards us.
ðeɪ triːtɪd əs wεlˌ ðeɪ bɪˈheɪvd wεl təˈwɔːdz əs