silný

strong, (tlustý) thick, (intenzivní) heavy

To je jeho silná stránka.
That's his forte., That's his strong point.
ðæts hɪz fɔːtˌ ðæts hɪz strɒŋ pɔɪnt
Musíš být silný!
You must be strong!
juː mʌst biː strɒŋ!
Jsi dost silný na to, abys...
You are strong enough to...
juː ɑː strɒŋ ɪˈnʌf tə
Býval jsem silný kuřák.
I used to be a heavy smoker.
aɪ juːzd tə biː ə ˈhεvɪ ˈsməʊkə
V noci byl silný liják.
There was a heavy rain last night.
ðεə wɒz ə ˈhεvɪ reɪn lɑːst naɪt
Silně mi stiskl ruku.
He squeezed my hand firmly.
hɪ skwiːzd maɪ hænd ˈfɜːmlɪ
Silně o tom pochybuji.
I strongly doubt it.
aɪ ˈstrɒŋlɪ daʊt ɪt
Je mnohem silnější než já.
He's much stronger than me.
hiːz mʌtʃ strɒŋə ðæn miː
Kdo je nejsilnější?
Who is the strongest?
huː ɪz ðə strɒŋɪst?
To je trochu silný kafe. (to přehnali)
That's a bit too much!, That's a bit steep!
ðæts ə bɪt tuː mʌtʃ!ˌ ðæts ə bɪt stiːp!
silná vůle
strong will
strɒŋ wɪl
silné nervy
strong nerves
strɒŋ nɜːvz
silné a slabé stránky
strengths and weaknesses, strong and weak points
strεŋθs ænd ˈwiːknɪsɪzˌ strɒŋ ænd wiːk pɔɪnts
silnější pohlaví
the stronger sex
ðə strɒŋə sεks