nějaký

some, (v otázce) any, (dosud nespecifikovaný) a(n)

po nějaké době
after some time
ˈɑːftə sʌm taɪm
Nemáte nějaký jiný?
Do you have a different one?
dʊ juː hæv ə ˈdɪfərənt wʌn?
Máme nějaké problémy.
We're having some problems.
wɪə hævɪŋ sʌm ˈprɒbləmz
Máte nějaké návrhy?
Have you got any suggestions?
hæv juː gɒt ˈεnɪ səˈdʒεstʃənz?
Je (vůbec) nějaký způsob, jak...?
Is there any way to...?
ɪz ðεə ˈεnɪ weɪ tə?
Nějakou dobu to ještě potrvá.
It will take some time.
ɪt wɪl teɪk sʌm taɪm
Je to nějakých 100 kilometrů.
It's some 100 kilometres.
ɪts sʌm wʌnˈhʌndrəd kɪˈlɒmitəs
Je nějaký smutný.
He is kind of sad.
hɪ ɪz kaɪnd əv sæd
Přišel za vámi nějaký pán.
There's a man to see you.
ðεəz ə mæn tə siː juː
Každý jsme nějaký. (lidé jsou různí)
Everybody is different., It takes all sorts (to make a world).
ˈεvrɪˌbɒdɪ ɪz ˈdɪfərəntˌ ɪt teɪks ɔːl sɔːts (tə meɪk ə wɜːld)