konec

end

(To) je konec.
It's over., The game is up.
ɪts ˈəʊvəˌ ðə geɪm ɪz ʌp
Ještě není konec!
It's not over yet!
ɪts nɒt ˈəʊvə jεt!
No to je konec! (to už je moc)
This is too much., That takes the cake/(BrE) biscuit!
ðɪs ɪz tuː mʌtʃˌ ðæt teɪks ðə keɪk/ˈbɪskɪt!
Přečti to až úplně do konce.
Read it till the very end.
riːd ɪt tɪl ðə ˈvεrɪ εnd
Byl jsem třetí od konce.
I was third from the end.
aɪ wɒz θɜːd frɒm ðiː εnd
Dokončí to do konce roku.
They'll finish it by the end of the year.
ðeɪl ˈfɪnɪʃ ɪt baɪ ðiː εnd əv ðə jɪə
Je to na druhém konci města.
It's on the other side of the town.
ɪts ɒn ðiː ˈʌðə saɪd əv ðə taʊn
To necháme až na konec.
We'll leave that for last.
wiːl liːv ðæt fə lɑːst
To by byl náš konec.
It would be fatal for us.
ɪt wʊd biː ˈfeɪtl fə əs
Konec dobrý, všechno dobré.
All's well that ends well.
ɔːls wεl ðæt εndz wεl
Jsem v koncích. (s rozumem ap.)
I'm at my wits' end.
aɪm æt maɪ wɪts εnd
Je u konce svých sil/se silami.
She is at the end of her tether.
ʃɪ ɪz æt ðiː εnd əv hə ˈtεðə
Nějak jsme to vzali za špatný konec. (začali jsme špatně)
We got off to a bad start.
wiː gɒt ɒf tə ə bæd stɑːt
na konci stránky
at the bottom/the end of the page
æt ðə ˈbɒtəm/ðiː εnd əv ðə peɪdʒ
koncem tohoto měsíce
later this month, by the end of this month
ˈleɪtə ðɪs mʌnθˌ baɪ ðiː εnd əv ðɪs mʌnθ
koncem devadesátých let
in the late nineties
ɪn ðə leɪt ˈnaɪntɪz
na konci týdne/ledna
at the end of the week/January
æt ðiː εnd əv ðə wiːk/ˈdʒænjʊərɪ
pět kol do konce
five laps to go
faɪv læps tə gəʊ