prosím

please, (při předávání ap.) here you are/go, (jen do toho) go ahead

Prosím? (nerozuměl jsem)
I beg your pardon., Pardon (me)?, (AmE) Excuse me?
aɪ bεg jɔː ˈpɑːdnˌ ˈpɑːdn (miː)?ˌ ɪkˈskjuːz miː?
Prosím. (není zač)
You're welcome., Don't mention it., No problem., Not at all.
jʊə ˈwεlkəmˌ dəʊnt ˈmεnʃən ɪtˌ nəʊ ˈprɒbləmˌ nɒt æt ɔːl
Prosím! (do telefonu)
Hello!
hεˈləʊ!
Prosím, (tady to je).
Here you are.
hɪə juː ɑː
Pomohl bys mi, prosím?
Would you help me, please?
wʊd juː hεlp miːˌ pliːz?
Ještě víno? – Ano, prosím.
More wine? – Yes, please.
mɔː waɪn? - jεsˌ pliːz
Mohu si vzít? – Prosím!
May I have one? – Go ahead.
meɪ aɪ hæv wʌn? - gəʊ əˈhεd
No prosím. (no tak vidíte)
There you go., Here you are.
ðεə juː gəʊˌ hɪə juː ɑː
Prosím tě! (neříkej)
You don't say!
juː dəʊnt seɪ!
Ale prosím tě. (nevěřím)
Come on!, Come along (now).
kʌm ɒn!ˌ kʌm əˈlɒŋ (naʊ)