křičet

cry, yell, shout

Nekřič!
Don't shout!
dəʊnt ʃaʊt!
Přestaň na mě křičet!
Stop yelling at me!
stɒp jεlɪŋ æt miː!
Křičel bolestí.
He screamed with pain.
hɪ skriːmd wɪθ peɪn
Křičela o pomoc.
She cried for help.
ʃɪ ˈkraɪd fə hεlp
Křiknul jsem na něj.
I shouted at him.
aɪ ʃaʊtɪd æt hɪm
Křičel z plných plic.
He screamed from the top of his lungs.
hɪ skriːmd frɒm ðə tɒp əv hɪz lʌŋz