studovat

kde study at sth, be a student of sth

Co to studuješ? (právě)
What are you studying?
wɒt ɑː juː ˈstʌdɪɪŋ?
Kde studuje?
Where does he study?
wεə dʌz hɪ ˈstʌdɪ?
Kde jste studoval? (na které škole)
Where did you study?
wεə dɪd juː ˈstʌdɪ?
Studoval jsem na místní univerzitě.
I studied at a local university.
aɪ ˈstʌdɪd æt ə ˈləʊkl ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Ještě studuji.
I'm still a student.
aɪm stɪl ə ˈstjuːdnt
Studoval dějepis jako hlavní/vedlejší obor.
He majored/minored in history.
hɪ ˈmeɪdʒəd/ˈmaɪnəd ɪn ˈhɪstrɪ
Studoval jsem dlouho do noci.
I studied late into the night.
aɪ ˈstʌdɪd leɪt ˈɪntə ðə naɪt