ukázat

show, (předvést) demonstrate sth to sb, (namířit) na koho/co point at/to sb/sth

Ukaž (mi to). (podívám se)
Let me see (it).
lεt miː siː (ɪt)
Ukaž (to sem). (dej mi to)
Give it to me.
gɪv ɪt tə miː
Mohl bys mi to ukázat?
Could you show it to me?
kʊd juː ʃəʊ ɪt tə miː?
Ukážu vám cestu.
I'll show you the way.
aɪl ʃəʊ juː ðə weɪ
Něco vám ukážu.
Let me show you something.
lεt miː ʃəʊ juː ˈsʌmθɪŋ
Ukážu vám město.
I will show you round the city.
aɪ wɪl ʃəʊ juː raʊnd ðə ˈsɪtɪ
Ukázala nám dům. (provedla nás)
She gave us a tour of the house.
ʃɪ geɪv əs ə tʊə əv ðə haʊs
Ukázala na mě.
She pointed at me.
ʃɪ ˈpɔɪntɪd æt miː
Já ti ukážu!
I'll show you!
aɪl ʃəʊ juː!
Jen čas ukáže.
Time (alone) will tell.
taɪm (əˈləʊn) wɪl tεl
Ukázal mi vztyčený prostředníček.
He flipped the bird at me.
hɪ flɪpt ðə bɜːd æt miː
ukázat prstem na koho (obvinit)
point the finger at sb
pɔɪnt ðə ˈfɪŋgə