méně

less, (počitatelných) fewer, (ani ne) not so much, (zřídka) rarely

Je méně známý než...
He is less(er) known than...
hɪ ɪz lεs(ə) nəʊn ðæn
Bylo tam ještě méně lidí.
There were even fewer people
ðεə wɜː ˈiːvn ˈfjuːə ˈpiːpl
Není to o nic méně důležité než...
It is no less important than...
ɪt ɪz nəʊ lεs ɪmˈpɔːtnt ðæn
Bude to trvat nejmíň pět let.
It will take at least five years.
ɪt wɪl teɪk æt liːst faɪv jɪəz
čím dál méně
less and less, fewer and fewer
lεs ænd lεsˌ ˈfjuːə ænd ˈfjuːə
mnohem méně
much less, much fewer
mʌtʃ lεsˌ mʌtʃ ˈfjuːə
více (či) méně
more or less
mɔː ɔː lεs
čím méně, tím lépe
the less the better, the fewer the better
ðə lεs ðə ˈbεtəˌ ðə ˈfjuːə ðə ˈbεtə
o nic méně než
no less than
nəʊ lεs ðæn
o to méně... (natož ap.)
much less...
mʌtʃ lεs
co nejméně
as little as possible
əz ˈlɪtl əz ˈpɒsɪbl