odpovědět

komu na co answer sth, reply to sth, (reagovat) respond

Odpověz mi!
Answer me!
ˈɑːnsə miː!
Odpověděl ti na tu otázku?
Did he answer your question?
dɪd hɪ ˈɑːnsə jɔː ˈkwεstʃən?
Co na to odpověděl?
What was his reply to it?
wɒt wɒz hɪz rɪˈplaɪ tə ɪt?
Odpověděl jsem na inzerát.
I replied to an advertisement., I answered an advertisement.
aɪ rɪˈplaɪd tə ən ədˈvɜːtɪsməntˌ aɪ ˈɑːnsəd ən ədˈvɜːtɪsmənt
Ještě mi neodpověděl.
He hasn't responded yet.
hɪ ˈhæznt rɪˈspɒndɪd jεt
Psal jsem jim, ale neodpovídají.
I wrote to them but there is no response from them.
aɪ rəʊt tə ðəm bət ðεə ɪz nəʊ rɪˈspɒns frɒm ðəm