stopa

(po noze) footprint, (zanechaná) trace, (i po činu) trail, track, (délková míra) foot

Zmizel beze stopy.
He disappeared without a trace.
hɪ ˌdɪsəˈpɪəd wɪˈðaʊt ə treɪs
Jde ve stopách otce.
He follows in his father's footsteps.
hɪ ˈfɒləʊz ɪn hɪz ˈfɑːðəz ˈfʊtˌstεps
Není po nich ani stopa.
There is not a trace of them.
ðεə ɪz nɒt ə treɪs əv ðəm
Policie je mu na stopě.
The police are on his trail.
ðə pəˈliːs ɑː ɒn hɪz treɪl
Je to šest stop vysoké.
It is six feet high.
ɪt ɪz sɪks fiːt haɪ