splést si

(zaměnit) koho/co s kým/čím mistake sb/sth for sb/sth, confuse sb/sth with sb/sth

Promiňte, spletl jsem si číslo. (při telefonování)
Sorry, wrong number.
ˈsɒrɪˌ rɒŋ ˈnʌmbə
Musel jste si mě s někým splést.
You must have mistaken me for someone else.
juː mʌst hæv mɪˈsteɪkən miː fə ˈsʌmˌwʌn εls
Spletl jsem si vás s...
I mistook you for...
aɪ mɪˈstʊk juː fə
Spletl si jejich jména.
He mixed their names up.
hɪ mɪkst ðεə neɪmz ʌp