díky

komu/čemu thanks to sb/sth, (kvůli) because of sth/sb

Díky moc!
Thanks a lot!
θæŋks ə lɒt!
Tak díky moc! (ironicky)
Thank you for nothing!
θæŋk juː fə ˈnʌθɪŋ!
Díky tomu, že...
Thanks to the fact that...
θæŋks tə ðə fækt ðæt
Díkybohu!
Thank God!
θæŋk gɒd!