obvykle

usually, (dle zvyku) (form.) customarily, (běžně) commonly

V kolik hodin obvykle vstáváš?
What time do you usually get up?
wɒt taɪm dʊ juː ˈjuːʒʊəlɪ gεt ʌp?
Sejdeme se jako obvykle.
We'll meet as usual.
wiːl miːt əz ˈjuːʒʊəl