běžně

commonly, (obvykle) usually, (často) frequently

Běžně se stává, že...
It commonly happens that...
ɪt ˈkɒmənlɪ ˈhæpnz ðæt
Místa, kam člověk běžně nechodí...
Places where man does not ordinarily go...
pleɪsɪz wεə mæn dʌz nɒt ˈɔːdnrɪlɪ gəʊ
Nejběžněji užívané fráze jsou...
The most commonly used phrases are...
ðə məʊst ˈkɒmənlɪ juːzd freɪzɪz ɑː
To se tady děje běžně.
It's a common practice here.
ɪts ə ˈkɒmən ˈpræktɪs hɪə