vyspat se

sleep, (trošku) get some sleep

Musím se trošku vyspat.
I need to get some sleep.
aɪ niːd tə gεt sʌm sliːp
Potřebuješ se pořádně vyspat.
You need to get a good (night's) sleep.
juː niːd tə gεt ə gʊd (naɪts) sliːp
Dobře se vyspi!
Sleep well!, Sleep tight!
sliːp wεl!ˌ sliːp taɪt!
Vyspal ses dobře?
Did you sleep well?, Have you slept well?
dɪd juː sliːp wεl?ˌ hæv juː slεpt wεl?
Špatně se vyspal. (má špatnou náladu)
He got out of bed on the wrong side.
hɪ gɒt aʊt əv bεd ɒn ðə rɒŋ saɪd
Vyspíme se v hotelu.
We'll sleep in a hotel.
wiːl sliːp ɪn ə həʊˈtεl
Z toho se vyspíš.
You will sleep it off.
juː wɪl sliːp ɪt ɒf
Už jsem vyspaný.
I have slept enough.
aɪ hæv slεpt ɪˈnʌf