dech

breath(ing), respiration

Zadrž dech.
Hold your breath.
həʊld jɔː brεθ
Nemohu popadnout dech.
I'm out/short of breath.
aɪm aʊt/ʃɔːt əv brεθ
Lapal po dechu.
He was gasping/struggling for breath.
hɪ wɒz gɑːspɪŋ/ˈstrʌglɪŋ fə brεθ
vyrazit dech komu (ránou)
wind sb
wɪnd
vyrazit dech komu (udivit)
take sb's breath away
teɪk brεθ əˈweɪ
Vyrazila si dech.
She winded herself.
ʃɪ ˈwɪndɪd həˈsεlf
Ta zpráva mi vyrazila dech.
The news took my breath away., I was struck speechless by the news.
ðə njuːz tʊk maɪ brεθ əˈweɪˌ aɪ wɒz strʌk ˈspiːtʃlɪs baɪ ðə njuːz
Z toho se tají dech.
That takes your breath away.
ðæt teɪks jɔː brεθ əˈweɪ
Šetři s dechem.
Save your breath.
seɪv jɔː brεθ
(přen.) Dochází jim dech.
They are running out of steam.
ðeɪ ɑː ˈrʌnɪŋ aʊt əv stiːm