změna

change, (pozměnění) alteration, modification

Pro změnu bychom mohli...
For a change we might...
fə ə tʃeɪndʒ wiː maɪt
Udělal jsem pár změn v/na...
I made a few changes to...
aɪ meɪd ə fjuː tʃeɪndʒɪs tə
Došlo k jistým změnám.
There have been some changes.
ðεə hæv bɪn sʌm tʃeɪndʒɪs
Je to změna k lepšímu/horšímu.
It's a change for the better/worse.
ɪts ə tʃeɪndʒ fə ðə ˈbεtə/wɜːs
Potřebuješ změnu (prostředí).
You need a change (of scenery).
juː niːd ə tʃeɪndʒ (əv ˈsiːnərɪ)
změna počasí
weather change
ˈwεðə tʃeɪndʒ