paní

lady, (v oslovení) madam, (hl. AmE) ma'am, (před jménem) Mrs

Vážená paní (v dopise)
Dear Madam
dɪə ˈmædəm
Ano, paní.
Yes, Madam.
jεsˌ ˈmædəm
Paní učitelko!
Teacher!
ˈtiːtʃə!
To je moje paní. (žena)
This is my wife.
ðɪs ɪz maɪ waɪf
paní domu
lady/woman of the house
ˈleɪdɪ/ˈwʊmən əv ðə haʊs
paní na hlídání (dětí)
babysitter
ˈbeɪbɪˌsɪtə