opravit

co repair, fix sth, (něco nesprávného, chybu ap.) koho/co correct sb/sth

Nechal jsem si ty hodinky opravit.
I had the watch fixed., I had the watch repaired.
aɪ hæd ðə wɒtʃ fɪkstˌ aɪ hæd ðə wɒtʃ rɪˈpεəd
Auto potřebuje opravit.
The car needs to be fixed.
ðə kɑː niːdz tə biː fɪkst
Už je to opravené?
Is it repaired yet?
ɪz ɪt rɪˈpεəd jεt?
To už se nedá opravit.
It's beyond repair.
ɪts bɪˈjɒnd rɪˈpεə
Opravil jsem pár chyb.
I've corrected a few errors.
aɪv kəˈrεktɪd ə fjuː ˈεrəz
Opravte mě, pokud se mýlím.
Correct me if I'm wrong.
kəˈrεkt miː ɪf aɪm rɒŋ
V tom vás musím opravit.
I must correct you there.
aɪ mʌst kəˈrεkt juː ðεə