smůla

bad luck, ill luck/fortune, (hovor.) hard luck

Smůla!
Too bad!, Hard luck/lines!, Worse luck!
tuː bæd!ˌ hɑːd lʌk/laɪnz!ˌ wɜːs lʌk!
Přináší to smůlu.
It brings bad luck.
ɪt brɪŋz bæd lʌk
To je smůla, jestli jsi neprošel.
Too bad if you didn't pass.
tuː bæd ɪf juː ˈdɪdnt pɑːs
mít smůlu
be unlucky, be out of luck, have bad/no luck
biː ʌnˈlʌkɪˌ biː aʊt əv lʌkˌ hæv bæd/nəʊ lʌk
Jestli hledáš Bruna, tak máš smůlu.
If you are looking for Bruno, you are out of luck.
ɪf juː ɑː lʊkɪŋ fə ˈbruːnəʊˌ juː ɑː aʊt əv lʌk
Měl jsem tu smůlu, že jsem byl první.
I was unlucky enough to be the first one.
aɪ wɒz ʌnˈlʌkɪ ɪˈnʌf tə biː ðə fɜːst wʌn
Měli smůlu, že to zmeškali.
They were unlucky to miss it.
ðeɪ wɜː ʌnˈlʌkɪ tə mɪs ɪt
Ty máš ale smůlu!, Ty jsi fakt smolař!
You got some bad luck (man)!, Unlucky you!
juː gɒt sʌm bæd lʌk (mæn)!ˌ ʌnˈlʌkɪ juː!