obvyklý

usual, (běžný) common, (navyklý) habitual

Není to příliš obvyklé.
It's not very common.
ɪts nɒt ˈvεrɪ ˈkɒmən
Takové případy jsou mnohem obvyklejší.
Such cases are much more usual.
sʌtʃ keɪsɪz ɑː mʌtʃ mɔː ˈjuːʒʊəl
Šel svou obvyklou trasou.
He took his accustomed route.
hɪ tʊk hɪz əˈkʌstəmd ruːt