běžný

common, ordinary, regular

Je to běžná věc.
It is commonplace/a commonplace thing.
ɪt ɪz ˈkɒmənˌpleɪs/ə ˈkɒmənˌpleɪs θɪŋ
Toto je zcela běžná chyba.
This is a very common error.
ðɪs ɪz ə ˈvεrɪ ˈkɒmən ˈεrə
Nejběžnější příčina...
The commonest cause of...
ðə ˈkɒmənɪst kɔːz əv
Násilí je tam zcela běžnou věcí.
Violence is a fact of life there.
ˈvaɪələns ɪz ə fækt əv laɪf ðεə
(ekon.) běžný účet
current/(AmE) checking account
ˈkʌrənt/tʃεkɪŋ əˈkaʊnt