prvně

(poprvé) (for) the first time, (vidět ap.) first, (nejdříve ze všeho) first of all

Jste tady prvně?
Are you here for the first time?, Is this your first time here?
ɑː juː hɪə fə ðə fɜːst taɪm?ˌ ɪz ðɪs jɔː fɜːst taɪm hɪə?
Když jsem ho prvně viděl...
When I saw him first...
wεn aɪ sɔː hɪm fɜːst
Prvně si jdi umýt ruce.
Go wash your hands first (of all).
gəʊ wɒʃ jɔː hændz fɜːst (əv ɔːl)
Prvně se bál...
He was afraid at first...
hɪ wɒz əˈfreɪd æt fɜːst