zavřít

close, shut sth, (přerušit přívod) turn/shut off

Zavři za sebou dveře.
Close the door behind you.
kləʊz ðə dɔː bɪˈhaɪnd juː
Zavřel jsi okno?
Have you closed the window?
hæv juː kləʊzd ðə ˈwɪndəʊ?
Dveře se zavírají samy.
The door closes automatically.
ðə dɔː kləʊzɪz ˌɔːtəˈmætɪkəlɪ
Zavřela se ve svém pokoji.
She locked herself in her room.
ʃɪ lɒkt həˈsεlf ɪn hə ruːm
Zavřete oči.
Close your eyes.
kləʊz jɔː aɪz
Zavírají se mi oči.
My eyelids are drooping.
maɪ ˈaɪˌlɪds ɑː druːpɪŋ
(vulg.) Zavři hubu!
Shut up!, Shut your trap!
ʃʌt ʌp!ˌ ʃʌt jɔː træp!
V kolik hodin zavírají obchody?
What time do the shops close?
wɒt taɪm dʊ ðə ʃɒps kləʊz?
V sobotu je/mají zavřeno.
It's/They're closed on Saturdays.
ɪts/ðεə kləʊzd ɒn ˈsætədɪz
Zavřeli ho (do vězení).
He was put in jail., They locked him up.
hɪ wɒz pʊt ɪn dʒeɪlˌ ðeɪ lɒkt hɪm ʌp