špatný

bad, (chabý ap.) poor, (chybný) wrong

Má špatnou náladu.
He is in a bad mood.
hɪ ɪz ɪn ə bæd muːd
To není špatné.
(That's) not bad!
(ðæts) nɒt bæd!
Podali špatný výkon.
They performed badly.
ðeɪ pəˈfɔːmd ˈbædlɪ
Co je na tom špatného?
What's wrong with that?
wɒts rɒŋ wɪθ ðæt?
(přen.) To jste na špatné adrese. (na nesprávném místě)
You have come to the wrong shop., You are barking up the wrong tree.
juː hæv kʌm tə ðə rɒŋ ʃɒpˌ juː ɑː ˈbɑːkɪŋ ʌp ðə rɒŋ triː
za špatného počasí
in bad weather
ɪn bæd ˈwεðə