trápit

koho trouble, (dělat starosti) worry sb, (zarmucovat) grieve sb

Co tě trápí?
What is worrying you?, What is troubling you?, What is bothering you?
wɒt ɪz ˈwʌrɪɪŋ juː?ˌ wɒt ɪz ˈtrʌblɪŋ juː?ˌ wɒt ɪz ˈbɒðərɪŋ juː?
Netrap se tím.
Don't worry about it.
dəʊnt ˈwʌrɪ əˈbaʊt ɪt
To mě netrápí.
That doesn't bother me.
ðæt ˈdʌznt ˈbɒðə miː
Zabili ho, aby se netrápil.
They killed him to end his suffering.
ðeɪ kɪld hɪm tə εnd hɪz ˈsʌfərɪŋ